Thủ tục cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (chuyển đi)
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:06:43 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (chuyển đi)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người xin cấp giấy giới thiệu chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định, có thể đến phòng UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào đơn xin di chuyển chế độ.

Bước 2: Cá nhân nộp đơn đề nghị di chuyển chế độ đã được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận và sổ hộ khẩu nơi cư trú mới chuyển đến  phòng Lao động TB&XH cấp huyện

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận:

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Viết giấy giới thiệu và kèm theo hồ sơ gửi, đề nghị Sở Lao động TB&XH tỉnh làm thủ tục di chuyển chế độ của người có công đến nơi cư trú mới.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị viết tay (có xác nhận của UBND xã, phường nơi đang cư trú và lĩnh trợ cấp).

+ Bản sao sổ hộ khẩu nơi chuyển đến

2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT :

Trong ngày làm việc nếu đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

2) Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

3. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy giới thiệu và hồ sơ kèm theo

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: không

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết