Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thư­ơng binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công.
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:06:15 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thư­ơng binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, có thể đến phòng Lao động TB&XH cấp huyện giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận .

Bước 2: Cán bộ, công chức kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận.

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì viết giấy chứng nhận trao cho cá nhân xin cấp.

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân bổ sung cho đầy đủ và tiếp tục làm thủ tục viết giấy chứng nhận và trao giấy chứng nhận cho cá nhân xin cấp.

Bước 3: Trình Sở Lao động thương binh và xã hội xem xét quyết định, sau khi có Giấy chứng nhận, phòng Lao động thương binh và xã hội trao giấy chứng nhận cho đối tượng đi làm thủ tục, trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền và chứng minh thư nhân dân.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Thẻ th­ương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ.

+ Sổ hộ khẩu.

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Trong ngày

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

2) Phòng Lao động TB&XH cấp huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không 

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

3. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy chứng nhận

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: không

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết