Thủ tục Di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội (chuyển đến)
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:52:57 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục Di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội (chuyển đến)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người xin di chuyển trợ cấp xã hội chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định, có thể đến UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận chuyến hồ sơ di chuyển (chuyển đến) về phòng Lao động TBXH cấp huyện

+ Nếu đầy đủ thì tiếp nhận

+ Nếu thiếu hoặc sai ít thì hướng dẫn hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cán bộ phòng Lao động TB & XH sau khi tiếp nhận thủ tục di chuyển (chuyển đến) kiểm tra các cơ sở pháp lý theo quy định đủ điều kiện làm thủ tục tiếp nhận đối tượng BTXH kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đề nghị di chuyển tự viết (có xác nhận của thôn, tổ nhân dân nơi đối tượng đang cư trú tại xã, phường nơi chuyển đi).

+ Giấy giới thiệu của nơi chuyển đi

+ Xác nhận hoặc công chứng hộ khẩu nơi chuyển đến.

2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân                         

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không                                             

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007, của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Thông tư số 09/2007/TT - BLĐTBXH ngày 13/07/2007 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn một số điều của NĐ 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Quyết định 1683/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản tiếp nhận

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: không

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết