Thủ tục Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (trường hợp người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân).
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:09:19 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (trường hợp người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân).

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người đề nghị công nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đến UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ và  UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào bản khai và đơn đề nghị của cá nhân.

Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp và gửi về phòng Lao động TB&XH huyện

Bước 3: Phòng Lao động TB&XH huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ xã, phường chuyển đến:

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận.

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH tỉnh xem xét giải quyết. Sở Lao động TB&XH tỉnh giới thiệu cá nhân đi giám định thương tật tại Hội đồng y khoa  cấp tỉnh.

Bước 5: Sở Lao động TB&XH căn cứ biên bản giám định thương tật, ra quyết định công nhận và trợ cấp thương tật, lập phiếu trợ cấp thương tật, thực hiện chế độ ưu đãi. Sau đó chuyển về phòng Lao động TB&XH cấp huyện thực hiện.

Bước 6: Phòng Lao động TBXH huyện chuyển kinh phí về UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả theo chế độ.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị viết tay (có xác nhận của UBND xã, phường)

+ Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương

+ Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người bị thương hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận  của cơ quan điều tra (nếu không xử án)

Trường hợp bị thương tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Chủ tịch UBND cấp huyện cấp.

+ Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. (mẫu số 5-TB2b)

+ Giấy xác nhận hoạt động tại đia bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chủ tịch UBND huyện cấp.

2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V . THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân                                                              

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không                                                               

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

3. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản đề nghị

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: không

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết