Thủ tục Cấp thẻ BHYT cho người nghèo, cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, người dân vùng 135 và đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:08:47 SA

I. TÊN THỦ TỤC:  Thủ tục Cấp thẻ BHYT cho người nghèo, cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, người dân vùng 135 và đối tượng bảo trợ xã hội.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ BHXH chuẩn bị hồ sơ theo quy định, có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao độngt hương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ.

 Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào bản khai, đơn đề nghị của cá nhân và lập danh sách từng loại đối tượng nộp tại phòng Lao động - TB&XH huyện.

+ Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và thẩm định

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc sai phòng sẽ thông báo cho đối tượng thông qua cán bộ văn hoá xã hội xã, phường, thị trấn để hướng dẫn đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp là cựu chiến binh thì lập danh sách gửi Hội cựu chiến binh huyện, Hội cựu chiến binh tổng hợp nộp lại phòng Lao động - TB&XH huyện.

Bước 3: Phòng Lao động - TB&XH thẩm định và tổng hợp danh sách đề nghị Sở Lao động TB&XH tỉnh ra quyết định và cấp kinh phí

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển danh sách đã ký duyệt sang BHXH huyện làm thẻ.

Bước 5: BHXH cấp huyện chuyển thẻ BHYT đã làm về phòng Lao động TB&XH huyện. Phòng Lao động TB&XH huyện trả thẻ BHYT về UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 6: Cá nhân nhận thẻ BHYT tại UBND xã, phường, thị trấn.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị của xã, thị trấn.

+ Danh sách từng loại đối tượng.

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:Cá nhân                                                              

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Sở Lao động TB&XH tỉnh.

2) Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

3) Hội cựu chiến binh huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không.

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của CP về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Thẻ BHYT

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: không

 

Thủ tục khác:

 • Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ từ 61% trở lên từ trần
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.
 • Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần.
 • Giải quyết mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần
 • Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối với trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi được gia đinh nhận nuôi dưỡng
 • Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng
 • Giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
 • Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ (trường hợp là dân sự).
 • 31-40 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết