Thủ tục Cấp thẻ BHYT cho người có Huân, Huy chương
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:08:12 SA

 I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục Cấp thẻ BHYT cho người có Huân, Huy chương

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp thẻ BHYT chuẩn bị hồ sơ theo quy định, có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ.  UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào bản khai, tổng hợp và lập danh sách gửi về phòng Lao động TB&XH cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ xã, phường, thị trấn chuyển đến:

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Lập danh sách đề nghị Sở Lao động TB&XH tỉnh ra quyết định và cấp kinh phí

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển danh sách đã ký duyệt sang BHXH huyện làm thẻ.

Bước 5: BHXH cấp huyện chuyển thẻ BHYT đã làm về phòng Lao động TB&XH huyện. Phòng Lao động TB&XH huyện trả thẻ BHYT về UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 6: Cá nhân nhận thẻ BHYT tại UBND xã, phường, thị trấn

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản khai cá nhân (mẫu số 13) có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Huân, Huy chương kháng chiến (phô tô công chứng)

2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân                                                              

VII CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

2. Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không         

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

3. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Thẻ BHYT

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Bản khai cá nhân (mẫu số 13)

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết