Thủ tục Cấp sổ ưu đãi học sinh, sinh viên để hưởng trợ cấp hàng tháng và một lần cho con người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi.
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:07:41 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục Cấp sổ ưu đãi học sinh, sinh viên để hưởng trợ cấp hàng tháng và một lần cho con người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng và một lần của con người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp và gửi về phòng Lao động TB&XH cấp huyện vào ngày 01/4 và 01/10 hàng năm.

Bước 3: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ xã, phường chuyển đến:

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tổng hợp và lập danh sách kèm theo hồ sơ gửi Sở Lao động TB&XH tỉnh ra quyết định và cấp kinh phí về phòng Lao động TB&XH huyện.

Bước 5: Sau khi có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng và kinh phí phòng Lao động TB&XH huyện chuyển kinh phí về UBND xã, phường thực hiện chi trả trợ cấp  cho cá nhân.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn) mẫu số 01-ƯĐGD

+ Giấy xác nhận của nhà trường (phải nộp bản gốc) và giấy báo nhập học (bản sao)

+ Giấy khai sinh (bản sao)

+ 1 ảnh 3  x  4

2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 6 tháng đầu năm 1 lần, 6 tháng cuối năm 1 lần.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân                                                              

VII CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

2. Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

3. UBND cấp xã.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

3. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Sổ ưu đãi học sinh - sinh viên

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (có xác nhận của UBND xã, phường) mẫu số 01-ƯĐGD

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết