Thủ tục Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:07:11 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Người đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định, có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị thủ tục. UBND xã, phường, thị trấn xác nhận, gửi hồ sơ về phòng Lao động TB&XH cấp huyện để thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 2: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tiếp nhận và xem xét hồ sơ từ xã, phường, thị trấn chuyển đến:

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Chuyển thủ tục, hồ sơ lên Sở Lao động TB&XH tỉnh xem xét lập danh sách kèm theo Tờ trình gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho người xin cấp lại.

Bước 4: Cá nhân nhận lại Bằng “Tổ quốc ghi công” tại UBND xã, phường.

III. CÁCH THỰC HIỆN:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ

+ Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp lại bằng Tổ quốc ghi công kèm theo Bằng Tổ quốc ghi công (nếu có);

- Danh sách cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

- Số lượng hồ sơ: Không quy định

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:  Không quy định

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân                                                                

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh xã hội cấp huyện

+ Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân tỉnh

VIII. KẾT QỦA THỰC HIỆN TTHC: Bằng “Tổ quốc ghi công”

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:  Không                                                               

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không                                                                  

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TBXH ngày 26/7/2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

- Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TBXH ngày 15/11/2007 hướng dẫn về bổ sung việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết