In, cấp phát thẻ khám chữa bệnh cho Trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:49:21 SA

I. TÊN THỦ TỤC: In, cấp phát thẻ khám chữa bệnh cho Trẻ em dưới 6 tuổi

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước1:Cha, mẹ hoặc người giám hộ xuất trình giấy khai sinh với UBND cấp xã, phường, thị trấn. UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp và lập danh sách gửi về phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, kiểm tra danh sách do xã, phường, thị trấn chuyển lên theo mẫu quy định.

- Trường hợp thủ tục hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận và làm thủ tục in cấp thẻ.

- Trường hợp thủ tục còn thiếu hoặc có sự sai sót thì hướng dẫn cơ sở về làm lại, bổ sung theo đúng quy định.

Bước 3: Ký cấp thẻ và giao lại cho UBND các xã, phường, thị trấn trả tận tay cho đối tượng trực tiếp đi làm thủ tục.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy khai sinh.

- Danh sách trích ngang

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Trong ngày làm việc

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân 

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Thẻ

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Giấy khai sinh

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC: Thông tư số 14/2005/TT-BYT ngày 10/5/2005 của Bộ Y tế

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết