Hỗ trợ cho trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc độc hại, nguy hiểm
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:00:31 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Hỗ trợ cho trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc độc hại, nguy hiểm

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Gia đình chuẩn bị thủ tục, hồ sơ theo quy định hoặc có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng LĐTBXH cấp huyện để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Phòng LĐTBXH tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ từ cấp xã chuyển lên.

+ Nếu đầy đủ thì lập danh sách đề nghị Sở LĐTBXH xem xét, quyết định cấp kinh phí hỗ trợ.

+ Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện bổ sung theo quy định

Bước 3: Sau khi có quyết định và kinh phí, phòng LĐTBXH chuyển quyết định và kinh phí cho UBND các xã, phường, thị trấn để thanh toán đầy đủ kinh phí cho đối tượng.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Hồ sơ trẻ em

+ Đơn đề nghị hỗ trợ trẻ em thuộc đề án 19

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Mỗi năm xét 01 lần

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện; UBND xã, phường, thị trấn

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không      

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không   

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ

+ Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008Hướng dẫ n quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

- Hồ sơ trẻ em có dán ảnh ( phụ lục số 01)

- Đơn đề nghị hỗ trợ trẻ em thuộc chương trình Đề án 19 ) phụ lục số 02)

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết