Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của liệt sỹ.
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:48:45 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của liệt sỹ.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1:Thân nhân liệt sĩ đề nghị hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chuẩn bị hồ sơ theo quy định, có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2:UBND xã, phường, thị trấnxác nhận vào bản khai và đơn đề nghị, tổng hợp và chuyển về phòng Lao động TB&XH cấp huyện trước ngày 18 hàng tháng.

Bước 3:Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ từ xã, phường chuyển đến:

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận và thụ lý hồ sơ.

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 4:Phòng Lao động TB&XH huyện tổng hợp hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Lao động TB&XH tỉnh ra quyết định và cấp kinh phí.

Bước 5:Sau khi có quyết định, phiếu lập sổ trợ cấp hàng tháng và kinh phí phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển kinh phí về UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả trợ cấp cho cá nhân.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị viết tay (có xác nhận  của UBND xã, phường)

+ Biên bản họp gia đình của gia đình liệt sỹ và công văn đề nghị của UBND xã, phường nơi vợ liệt sỹ cư trú (trường hợp vợ liệt sỹ đã tái giá).

+ Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng)

+ Giấy chứng nhận tình hình thân nhân trong gia đình liệt sỹ (mẫu số 3-LS2)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không  

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết