Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:58:57 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân đề nghị giải quyết trợ cấp một lần  đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc phải đến UBND cấp xã, phường, thị trấn làm thủ tục kê khai.

Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn căn cứ giấy tờ của cá nhân để xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách và biên bản họp đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn lên phòng Lao động TB&XH huyện.

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì phòng Lao động TB&XH huyện tiếp nhận đơn đề nghị.

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh theo đúng quy định.

Bước 3: Phòng Lao động TB&XH huyện chuyển thủ tục vào Sở Lao động TB&XH tỉnh để Sở Lao động TB&XH tỉnh ra quyết định và cấp kinh phí.

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH huyện chuyển kinh phí và quyết định về UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc chi trả cho cá nhân.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản khai cá nhân (mẫu số 9-KC1)

+ Bản sao Huân, Huy chương kháng chiến, Huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua – khen thưởng cấp huyện

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không   

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Bản khai cá nhân (mẫu số 9-KC1)

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết