Giải quyết mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:56:48 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Giải quyết mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân làm thủ tục kê khai tại UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Phòng Lao động TB&XH huyện tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã trước ngày 18 hàng tháng.

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận.

* Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn  làm lại cho đầy đủ.

Bước 3: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố thẩm định và trình UBND cấp huyện xét giải quyết.

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH huyện chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH tỉnh để tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh cấp kinh phí.

Bước 5:  Phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển Quyết định và kinh phí  về UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả cho cá nhân.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí có xác nhận của Hội Cựu chiến binh cấp xã (theo mẫu số 1b)

+ Bản sao quyết định phục viên, xuất ngũ (đối với quân nhân), trường hợp thất lạc thì lấy giấy xác nhận của cơ quan quân sự cấp xã và Hội Cựu chiến binh cùng cấp, có xác nhận của UBND nơi cựu chiến binh nhập ngũ.

+ Bản sao 1 trong các giấy tờ chứng nhận cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ, du kích tập trung ở miền Bắc từ ngày 27/1/1973 trở về trước. Trường hợp không còn giấy tờ gốc thì cơ quan quân sự cấp xã nơi tham gia kháng chiến xác nhận và Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố nơi cựu chiến binh tham gia kháng chiến cấp giấy xác nhận như quy định tại điều 3 nói trên.

+ Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp (bản chính)

+ Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng)

+ Biên bản họp gia đình (trường hợp nếu con đứng ra lĩnh tiền)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

 

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân              

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC:

Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không  

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

+ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT - BLĐTBXH - HCCBVN - BTC - BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động TBXH, Hội cựu chiến binh Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí có xác nhận của Hội Cựu chiến binh cấp xã (theo mẫu số 1b)

 

Thủ tục khác:

 • Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ từ 61% trở lên từ trần
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.
 • Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần.
 • Giải quyết mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần
 • Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối với trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi được gia đinh nhận nuôi dưỡng
 • Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng
 • Giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
 • Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ (trường hợp là dân sự).
 • 31-40 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết