Giải quyết mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:56:48 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Giải quyết mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân làm thủ tục kê khai tại UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Phòng Lao động TB&XH huyện tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã trước ngày 18 hàng tháng.

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận.

* Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn  làm lại cho đầy đủ.

Bước 3: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố thẩm định và trình UBND cấp huyện xét giải quyết.

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH huyện chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TB&XH tỉnh để tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh cấp kinh phí.

Bước 5:  Phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển Quyết định và kinh phí  về UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả cho cá nhân.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí có xác nhận của Hội Cựu chiến binh cấp xã (theo mẫu số 1b)

+ Bản sao quyết định phục viên, xuất ngũ (đối với quân nhân), trường hợp thất lạc thì lấy giấy xác nhận của cơ quan quân sự cấp xã và Hội Cựu chiến binh cùng cấp, có xác nhận của UBND nơi cựu chiến binh nhập ngũ.

+ Bản sao 1 trong các giấy tờ chứng nhận cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ, du kích tập trung ở miền Bắc từ ngày 27/1/1973 trở về trước. Trường hợp không còn giấy tờ gốc thì cơ quan quân sự cấp xã nơi tham gia kháng chiến xác nhận và Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố nơi cựu chiến binh tham gia kháng chiến cấp giấy xác nhận như quy định tại điều 3 nói trên.

+ Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp (bản chính)

+ Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng)

+ Biên bản họp gia đình (trường hợp nếu con đứng ra lĩnh tiền)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

 

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân              

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC:

Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không  

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

+ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT - BLĐTBXH - HCCBVN - BTC - BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động TBXH, Hội cựu chiến binh Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí có xác nhận của Hội Cựu chiến binh cấp xã (theo mẫu số 1b)

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết