Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ từ 61% trở lên từ trần
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:59:27 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ từ 61% trở lên từ trần

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người đề nghị hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chuẩn bị hồ sơ theo quy dịnh, có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào bản khai, đơn đề nghị và tổng hợp gửi về phòng Lao động TB&XH huyện trước ngày 18 hàng tháng.

Bước 3: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ từ xã, phường chuyển đến:

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận.

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Phòng Lao động TB&XH huyện tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Lao động TB&XH tỉnh ra quyết định và cấp kinh phí

Bước 5: Sau khi có quyết định, phiếu lập sổ trợ cấp hàng tháng và kinh phí phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển kinh phí về UBND xã, phường thực hiện chi trả trợ cấp cho cá nhân.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của UBND cấp xã (theo mẫu số 05)

+ Đơn đề nghị viết tay (có xác nhận  của UBND xã, phường)

+ Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp (bản chính)

+ Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng)

+ Giấy chứng nhận tình hình thân nhân trong gia đình người từ trần (mẫu số 11-TT2).

+ Quyết định hưởng tuất hàng tháng của BHXH thành phố (trường hợp nếu thân nhân được giải quyết chế độ bên BHXH) bản sao phô tô công chứng

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu số 12 TT1)

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết