Cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:51:44 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước1: Cha, mẹ hoặc người giám hộ xuất trình giấy khai sinh với UBND cấp xã, phường, thị trấn. UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp và lập danh sách gửi về phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, kiểm tra danh sách do xã, phường, thị trấn chuyển lên theo mẫu quy định.

- Trường hợp thủ tục hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận và làm thủ tục in cấp thẻ.

- Trường hợp thủ tục còn thiếu hoặc có sự sai sót thì hướng dẫn cơ sở về làm lại, bổ sung theo đúng quy định.

Bước 3: Ký cấp thẻ và giao lại cho UBND các xã, phường, thị trấn trả tận tay cho đối tượng trực tiếp đi làm thủ tục.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy khai sinh.

- Danh sách trích ngang

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Trong ngày làm việc

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân 

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Thẻ

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Giấy khai sinh

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC: Thông tư số 14/2005/TT-BYT ngày 10/5/2005 của Bộ Y tế

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ từ 61% trở lên từ trần
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.
 • Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần.
 • Giải quyết mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần
 • Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối với trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi được gia đinh nhận nuôi dưỡng
 • Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng
 • Giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
 • Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ (trường hợp là dân sự).
 • 31-40 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết