Cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:51:44 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước1: Cha, mẹ hoặc người giám hộ xuất trình giấy khai sinh với UBND cấp xã, phường, thị trấn. UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp và lập danh sách gửi về phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, kiểm tra danh sách do xã, phường, thị trấn chuyển lên theo mẫu quy định.

- Trường hợp thủ tục hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận và làm thủ tục in cấp thẻ.

- Trường hợp thủ tục còn thiếu hoặc có sự sai sót thì hướng dẫn cơ sở về làm lại, bổ sung theo đúng quy định.

Bước 3: Ký cấp thẻ và giao lại cho UBND các xã, phường, thị trấn trả tận tay cho đối tượng trực tiếp đi làm thủ tục.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy khai sinh.

- Danh sách trích ngang

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Trong ngày làm việc

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân 

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Thẻ

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Giấy khai sinh

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC: Thông tư số 14/2005/TT-BYT ngày 10/5/2005 của Bộ Y tế

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết