Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo.
Ngày xuất bản: 24/11/2015 2:51:06 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Ban chỉ đạo giảm nghèo xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia rà soát hộ nghèo và tổ chức bình xét công khai dân chủ. UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp và lập danh sách, các văn bản, giấy tờ liên quan gửi về phòng Lao động TB&XH cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tiếp nhận, thẩm định danh sách từ xã, phường, thị trấn chuyển đến:

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận.

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ, chưa đúng đề nghị UBND xã, phường, thị trấn hoàn thiện bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Tổng hợp và trình UBND huyện quyết định giấy chứng nhận hộ nghèo.

Bước 4: Trao trả Giấy chứng nhận hộ nghèo cho cá nhân tại UBND xã, phường, thị trấn.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo của UBND xã, phường.

+ Danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận hộ nghèo của UBND xã, phường

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân                                                              

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy chứng nhận

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006 – 2010

+ Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 28/2/2007, của Bộ Lao động TB và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết