• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter

 

 

                          ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Lê Trọng Khang

Chủ tịch UBND

 

 

2

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND

 

 

3

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 NHIỆM KỲ 2016-2021

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Lê Trọng Khang

Chủ tịch UBND

 

 

2

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND

 

 

3

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND

 

 

4

Đinh Xuân Thiệp

Trưởng Công an huyện

 

 

5

Vừ A Câu

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 

 

6

Phạm Văn Quynh

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

 

 

7

Đặng Tuấn Hùng

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra

 

 

8

Nguyễn Anh Thủy

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

 

 

9

Hoàng Thị Hương

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

10

Phạm Tiến Lâm

Trưởng phòng Nông nghiệp  và phát triển Nông thôn

 

 

11

Nguyễn Đức Thuận

Trưởng phòng Y tế

 

 

12

Tạ Anh Tuấn

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

 

 

13

Trương Đăng Hùng

Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

14

Vừ Thị Ninh

Trưởng phòng Dân tộc

 

 

15

Hoàng Văn Đồng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

16

Lý A Lử

Trưởng phòng Tư pháp

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 21.01.2021

Chương trình phát thanh 20/1/2021

chương trình phát thanh 19.01.2021