• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter

TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN MÙ CANG CHẢI

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Nông Việt Yên

Bí thư Huyện ủy 

 

 2

Vũ Đình Lợi

Phó Bí thư TT. Huyện ủy

 

 3

Vũ Tiến Đức

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Nông Việt Yên

Bí thư Huyện ủy 

 

 2

Vũ Đình Lợi

Phó Bí thư TT. Huyện ủy 

 

 3

Vũ Tiến Đức

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

 

 4

Lê Trọng Khang

Phó Chủ tịch TT. UBND huyện

 

5

Giàng A Vừ

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

6

Nguyễn Tiến Quân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

7

Phạm Văn Quynh

Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

8

Lê Ngọc Minh

Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình

 

9

Đào Thị Thu Thủy

Trưởng BTG - Giám đốc TTBDCT

 

10

Đặng Tuấn Hùng

Thủ trưởng cơ quan KT-TT

 

11

Đinh Xuân Thiệp

Trưởng Công an huyện

 

12

Vừ A Câu

Chỉ huy trưởng BCHQS

 

13

Hảng A Ký

Trưởng Ban Dân vận

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 1

Nông Việt Yên

Bí thư huyện ủy

 

 2

Vũ Đình Lợi

Phó Bí thư TT. Huyện ủy

 

 3

Vũ Tiến Đức

 Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

 

 4

Lê Trọng Khang

Phó Chủ tịch TT. UBND huyện

 

5

Giàng A Vừ

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

6

Nguyễn Tiến Quân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

7

Phạm Văn Quynh

Thủ trưởng cơ quan TC-NV

 

8

Lê Ngọc Minh

Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình

 

9

Đào Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Tuyên giáo

 

10

Đặng Tuấn Hùng

Thủ trưởng cơ quan KT-TT

 

11

Đinh Xuân Thiệp

Trưởng Công an huyện

 

12

 Vừ A Câu

Chỉ huy trưởng BCHQS

 

13

Hảng A Ký

Trưởng ban Dân vận

 

14

Tạ Anh Tuấn

Phó Thủ trưởng Cơ quan KT-TT

 

15

Khang A Chua

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có

 

16

Chang Thế Sửu

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt

 

17

Trịnh Thế Bình

Giám đốc Trung tâm TT và VH

 

18

Trần Minh Phượng

Bí thư Đảng ủy xã La Pán Tẩn

 

19

Mùa A Tòng

Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện

 

20

Nguyễn Tư Khoa

Giám đốc BQL Rừng PH huyện

 

21

Hoàng Thị Hương

Trưởng  phòng TC-KH

 

22

Cứ A Hồng

Giám đốc TT Y tế huyện

 

23

Hoàng Văn Đồng

Trưởng phòng GD và ĐT

 

24

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

25

Nguyễn Anh Thủy

Chánh VP Cấp ủy và Chính quyền

 

26

Nguyễn Tiến Tuấn

Phó Thủ trưởng cơ quan KT-TT

 

27

Sùng A Sàng

Bí Thư Đảng ủy xã Kim Nọi

 

28

Phạm Đức Thịnh

Bí thư Huyện đoàn

 

29

Sa Thị Ngần

Chủ tịch HLHPN huyện

 

30

Giàng A Vàng

Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang

 

31

Trần Văn Lịch

Phó Thủ trưởng Cơ quan TC-NV

 

32

Trần Minh Vấn

Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải

 

33

Phạm Tiến Lâm

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện

 

34

Phạm Thị Phượng

Phó Thủ trưởng Cơ quan TC-NV

 

35

Sùng A Chua

Trưởng phòng KT-HT                           

 

    

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 21.01.2021

Chương trình phát thanh 20/1/2021

chương trình phát thanh 19.01.2021