• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

 

                           HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

1

Giàng A Vừ

Chủ tịch HĐND

 

 

 

2

Nguyễn Tiến Quân

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

 

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

1

Phạm Văn Quynh

Trưởng ban

 

 

 

2

Hoàng Văn Túc

Phó trưởng ban

 

 

 

BAN PHÁP CHẾ

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

1

Đặng Tuấn Hùng

Trưởng ban

 

 

 

2

 

Phó trưởng ban

 

 

 

BAN DÂN TỘC

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

1

Mùa A Tòng

Trưởng ban

 

 

 

2

Lương Thị Hợi

Phó trưởng ban

 

                     

 

 

 

 

 

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Giàng A Vừ

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

2

Nguyễn Tiến Quân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

3

Lê Trọng Khang

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

4

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

5

Phạm Văn Quynh

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

 

6

Đặng Tuấn Hùng

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

 

 

7

Đào Thị Thu Thủy

Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc TTBDCT huyện

 

 

8

Phạm Tiến Lâm

Trưởng phòng Nông ngiệp và PTNT

 

 

9

Hoàng Thị Hương

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

10

Hoàng Văn Đồng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

11

Sa Thị Ngần

Phó ban Dân vận Huyện ủy

 

 

12

Mùa A Páo (Tòng)

Trưởng Ban Dân tộc - HĐND huyện

 

 

13

Lương Thị Hợi

Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND huyện

 

 

14

Hoàng Văn Túc

Phó Trưởng ban Kinh Tế - Xã Hội - HĐND huyện

 

 

15

Vàng A Páo

Phó Ban pháp chế HĐND huyện

 

 

16

Cứ A Hồng

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

 

 

17

Lý Thị Cung

Phó Trưởng Công an huyện

 

 

18

Phạm Thị Phượng

Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

 

19

Lê Ngọc Minh

Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình

 

 

20

Nguyễn Thành Nho

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Thị trấn Mù Cang Chải

 

 

21

Sùng A Dê

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có

 

 

22

Chang Thế Sửu

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt

 

 

23

Sùng A Sàng

Bí thư Đảng ủy xã Kim Nọi

 

 

24

Giàng A Chú

Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải

 

 

25

Hờ A Sàng

Công chức Văn phòng - TK xã Nậm Có

 

 

26

Trần Hữu Hưng

Giám đốc Công ty TNHH Đông Hưng

 

 

27

Giàng Thị Pàng

Công dân Xã Chế Tạo

 

 

28

Thào Thị Vá

Công dân Xã La Pán Tẩn

 

 

29

Hảng Thị Dông

Công dân Xã Kim Nọi

 

 

30

Mùa Giàng Páo

Công dân Xã Khao Mang

 

 

 

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 18.06.2024

chương trình phát thanh 17.06.2024

chương trình phát thanh 15.06.2024