• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

 

UBND XÃ NẬM CÓ
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Có Thái, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại: 02163.504.014
Email:  namcomcc@gmail.com

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Tô Văn Học Chủ tịch  
 2 Sùng A Dinh Phó Chủ tịch

 

3 Thào A Cu Phó Chủ tịch  

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương Trình Phát Thanh 27.9.2023

chương trình phát thanh 26.9.2023

Chương trình phát thanh 25.9.2023