• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

 

XÃ CAO PHẠ
THÔNG TIN CHUNG:
Địa chỉ:  Bản Tà Chơ, Xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải
Điện thoại:  
Email:  

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1  Vàng A Chái Chủ tịch  01272496665
 2 Thào A Thênh Phó Chủ tịch  
 3 Vũ Xuân Nhàn Phó Chủ tịch  

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương Trình Phát Thanh 27.9.2023

chương trình phát thanh 26.9.2023

Chương trình phát thanh 25.9.2023