• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter

 

 PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH

Địa chỉ

Tổ 4 - Thị trấn Mù Cang Chải

Điện thoại

0293. 878.115

Fax

Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công với xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng

Trương Đăng Hùng

Điện thoại

 

P. Trưởng phòng

P. Trưởng phòng

Phạm Thị Vóc

Giàng A Trừ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 04.03.2021

Chương trình phát thanh 03/3/2021

chương trình phát thanh 02.03.2021