• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Nậm Khắt hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Ngày xuất bản: 16/11/2020 3:39:00 CH
Lượt đọc: 5841

 Sau 9 năm (2011 - 2020) thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính quyền và nhân dân xã Nậm Khắt đã nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đã nỗ lực triển khai thực hiện chương trình với những bước đi vững chắc, huy động được nhiều nguồn vốn từ các chương trình dự án của Nhà nước, doanh nghiệp và nội lực trong cộng đồng dân cư, đến nay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên toàn xã.

 Trung tâm xã Nậm Khắt

Nhận thức của đội ngũ cán bộ xã, thôn đã có thay đổi rõ rệt, đến nay xã Nậm Khắt đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Diện mạo nông thôn xã đã có sự thay đổi rõ rệt, thu nhập của người dân tăng lên. Môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh, quốc phòng được giữ vững ổn định. Hệ thống cơ sở kết cấu hạ tầng được kiên cố hóa, các khu dân cư được chỉnh trang theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Triển khai xây dựng NTM theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ cuối năm 2010 đến nay, xã đã xây dựng đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện đạt 100 %. Đường trục bản, làng và đường liên thôn xóm là 34 km, đã được cứng hóa 100%; trục chính nội đồng là 8,3 km, đã được cứng hóa 100%. Hệ thống đường giao thông nông thôn được hoàn thành nhờ có sự chung sức của nhà nước và nhân dân, nhiều hộ gia đình đã tham gia hiến đất mở đường, đóng góp tiền của, ngày công lao động... Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư. Trạm Y tế xã được xây dựng với các điều kiện đảm bảo chuẩn quốc gia về y tế. Toàn xã có 8/8 bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; phong trào văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, xanh, sạch, đẹp được đông bảo nhân dân hưởng ứng. Nhờ đó góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Nậm Khắt ngày càng  khởi sắc.

Đặc biệt, kết quả lớn nhất từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Nậm Khắt là phát triển sản xuất, thu nhập của người dân được cải thiện, bình quân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. Để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, xã đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế nông lâm nghiệp các ngành nghề dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Mặt khác, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân ổn định đàn gia súc, gia cầm hiện có...

Bên cạnh đó, xã chủ trương đa dạng hóa các ngành nghề nông thôn theo chuyên môn hoá, đẩy mạnh phát triển dịch vụ; tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa khọc kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Đến nay trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Toàn xã hiện có 1.088 nhà ở đạt chuẩn theo quy định, tỷ lệ đạt 100%.

Đối với tiêu chí Môi trường, đến nay 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đều thực hiện tốt quy định về vệ sinh môi trường. Việc an táng, chôn cất người chết đã thực hiện theo đúng quy định, theo quy ước của bản và phù hợp với tập quán của địa phương. Rác thải y tế được xử lý theo quy định.

Thực hiện có hiệu quả phong trào “5 không, 3 sạch" trên toàn xã; phong trào đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, 100 % hộ dân có nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

Ông Thào A Phềnh - Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt cho biết: “Cùng với việc chú trọng nâng cao thu nhập, xã tập trung thực hiện tốt chính sách về giải quyết việc làm cho nhân dân, đẩy mạnh tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực như: Sản phẩm chè búp tươi; mô hình trồng hoa hồng đem lại hiệu quả và và giải quyết việc làm cho người dân. Năm 2020, toàn xã có 1.088 hộ; số hộ nghèo là 126 hộ; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 11,6%. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong 9 năm qua là trên 501 tỷ đồng. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước là  trên 411 tỷ 365 triệu đồng, vốn vay tín dụng gần 18,3 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 71,6 tỷ đồng. Đến thời điểm này xã Nậm Khắt đã đủ điều kiện đạt 19/19 tiêu chí. Hiện nay, xã đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và ra mắt vào cuối tháng 12/2020.

Với một xã có xuất phát điểm không cao, để đạt được những thành tích nêu trên là nhờ vào sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhất là sự nỗ lực của nhân dân. Sự thay đổi rõ rệt trên diện mạo của xã sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương Trình Phát Thanh 27.9.2023

chương trình phát thanh 26.9.2023

Chương trình phát thanh 25.9.2023