• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2021, toàn huyện có 80% hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
Ngày xuất bản: 15/05/2018 2:49:00 CH
Lượt đọc: 7127

Nhằm tăng cường các hoạt động về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong cơ sở y tế và nơi làm việc, vệ sinh chất lượng ăn uống, sinh hoạt, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước và của dân tộc Việt Nam thế kỷ XXI, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

 

UBND huyện Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2021, toàn huyện có 80% hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trường học và trạm y tế xã có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh có cam kết bảo vệ môi trường; 80% hộ gia đình có điểm rửa tay, có nước và có xà phòng thường xuyên để rửa tay; Ít nhất 01 xã được công nhận đạt tiêu chí "Vệ sinh toàn xã"; 100% lãnh đạo các đơn vị y tế trong huyện và cán bộ chuyên trách được đào tạo, tập huấn nội dung triển khai các hoạt động vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong cơ sở y tế và nơi làm việc.

100% các đơn vị y tế cơ sở triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về đảm bảo vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.

Để đạt được những mục tiêu trên, huyện Mù Cang Chải tăng cường công tác tuyên truyền về các quan điểm chỉ đạo, mục đích, ý nghĩa của phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và các nội dung đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu vệ sinh phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các cuộc họp, mít tinh, giao ban, hội nghị… Tuyên truyền thông qua pa nô, áp phích ở nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư. Tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, vận động người dân giữ gìn vệ sinh nguồn nước, dụng cụ chứa nước. Thực hiện đúng quy định về xử lý nguồn nước ăn, uống, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường trong tình trạng khẩn cấp bão lụt, thiên tai. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức y tế và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng chủ đề về vệ sinh và nâng cao sức khỏe. Tổ chức phát động chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân theo các chủ đề hang năm.

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai mô hình và nhân rộng "Vệ sinh toàn xã", nhân rộng các mô hình về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng do các dự án thực hiện. Xây dựng và triển khai mô hình cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp. Xây dựng, sử dụng và bảo quản công trình vệ sinh trong cở sở y tế, tăng cường truyên thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng trong cơ sở y tế đặc biệt là với bệnh nhân và người nhà.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện có hiệu quả phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, chú trọng vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong cơ sở y tế, trường học và nơi làm việc.

Lồng ghép các nội dung hoạt động của phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân vào chương trình, phong trào, dự án: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch Nông thôn dựa trên kết quả; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Phong trào thi đua yêu nước...

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2021

chương trình phát thanh 13.04.2021

chương trình phát thanh 12.04.2021