• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

huyện tổ chức hội nghị tiếp tục triển khai Dự án 8 năm 2024

Ngày xuất bản: 30/05/2024 5:45:00 CH
Lượt đọc: 809

 Chiều 30/5/2024, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; thực hiện năm 2023 và 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan liên quan, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch UBND cùng thư ký các xã.

 

Toàn cảnh hội nghị

  Triển khai Dự án 8, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tập trung chỉ đạo điểm triển khai các mô hình, hoạt động Dự án với 04 nội dung, hoạt động, cụ thể:  Thành lập các tổ truyền thông cộng đồng tại các xã; các địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các xã; các câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các xã; các cuộc đối thoại chính sách tại các xã.

  Trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chỉ đạo thành lập và tổ chức ra mắt các Tổ truyền thông cộng đồng, nhằm tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, bài trừ những tập tục văn hóa có hại và giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thành lập mới và củng cố các địa chỉ tin cậy với nhiều thành viên tại các xã hỗ trợ bảo vệ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bạo lực gia đình. Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện chỉ đạo thành lập 26 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường học thuộc các xã. Phối hợp với các cơ quan tổ chức  Hội nghị truyền thông về kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Tổ chức truyền thông kiến thức về bình đẳng giới tại thôn đặc biệt khó khăn. Tham gia lớp tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo quản lý; kỹ năng tuyên truyền vận động; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức. Hướng dẫn vận hành, duy trì hoạt động của 03 mô hình điểm của tỉnh: Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy, Câu Lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu tham gia thảo luận

  Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, qua đó đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục chủ động, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu trong việc triển khai thực hiện Dự án 8; phối hợp với các ngành liên quan trong lồng ghép nguồn lực thực hiện Dự án 8. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng trên các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp từ huyện đến địa phương. Tổ chức đối thoại, hội thi, liên hoan, truyền thông chia sẻ kinh nghiệm theo xã về các mô hình sáng tạo, hiệu quả góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em tại các xã. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số tại các cấp và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, người có uy tín để góp phần thực hiện tốt các nội dung trong thực hiện Dự án.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận 

  Phát tại hội nghị đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết đây là một dự án đúng đắn của Chính phủ nhằm giúp đồng bào các dân tộc được tiếp cận. Vì vậy các xã cần quan tâm đến dự án, tổ chức các buổi họp bản cần làm tốt các biên bản, thủ tục tại cơ sở và mỗi tuần báo cáo tiến độ thực hiện với Trưởng Ban dự án 8 để có biện pháp xử lý kịp thời các chương trình./.

A Đảng

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.07.2024

chương trình phát thanh 19.07.2024

chương trình phát thanh 18.07.2024