• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Xã Khao Mang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngày xuất bản: 15/12/2023 1:46:00 CH
Lượt đọc: 1080

 Trong thời gian qua, xã Khao Mang đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính. Đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Cán bộ bộ phận hành chính công xã Khao Mang giải quyết giấy tờ cho người dân trên địa bàn

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. UBND xã Khao Mang đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức tại UBND. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã Khao Mang chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế. Tuy là xã vùng cao nhưng công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả đáng kể.

Trong năm 2023, bộ phận cải cách hành chính xã Khao Mang đã tiếp nhận 381 hồ sơ về lĩnh vực tư pháp - Hộ Tịch; đăng ký khai sinh, đăng  ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình… Trong đó, giải quyết các thủ tục hành chính trước hạn là 375 hồ sơ, đúng hạn 02 hồ sơ, quá hạn 4 hồ sơ. Qua đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%.

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của các cấp chính quyền còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Khao Mang từng bước tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 15.04.2024

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024