• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ủy ban Kiểm tra huyện triển khai nhiệm vụ quý II năm2024

Ngày xuất bản: 17/04/2024 10:02:00 SA
Lượt đọc: 443

 Sáng ngày 17/4/2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sơ kết công tác kiểm tra quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; các đồng Cấp ủy, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí phụ trách công tác Kiểm tra các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I/2024, Công tác Kiểm tra, giám sát được Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn về công kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Các cơ quan tham mưu giúp việc Cấp ủy huyện chủ động phối hợp tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh, huyện đối với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đã được Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề theo chương trình đề ra.

Trong quý I/2024, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 02 Tổ chức đảng; 2 Chi ủy Chi bộ, hình thức kỷ luật khiển trách 02 Tổ chức đảng. Nội dung vi phạm; Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, giám sát để đảng viên vi phạm Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chế độ chính sách đối với học sinh. Cũng trong quý I/ 2024,Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 09 đảng viên (05 Cấp ủy viên) bằng hình thức kỷ luật (03 khiển trách, 02 cảnh cáo, 01 cách chức và khai trừ khỏi đảng 03). Nội dung vi phạm những Điều đảng viên không được làm, tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn Cấp ủy viên; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên cấp ủy viên, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; việc chấp hành Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chức trách nhiệm vụ được giao.

 

 

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu về dự đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là trong công tác xử lý các đối tượng cho con tảo hôn không đủ tuổi, sinh con thứ 3, đơn thư khiếu nại trong việc giải phóng mặt bằng…

 

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phát biếu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong  thời gian tới cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đến Cấp ủy, Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhất là việc thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống, tham nhũng đối với các Cấp ủy, Tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền.  Chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị, phán ảnh liên quan đến Tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời kiểm tra xem xét, kỷ luật, kiến nghị xử lý kỷ luật đối với Tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU, ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện giai đoạn 2021 – 2025./.

 

Hồng Mỷ

 

 

 

 Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 22.06.2024

chương trình phát thanh 21.06.2024

chương trình phát thanh 20.06.2024