• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2023

Ngày xuất bản: 03/04/2023 3:37:00 CH
Lượt đọc: 474

  

Sáng 03/4/2023, UBND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh – xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HUND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Quân - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Sùng A Chua – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành của huyện chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh – xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2023

Trong quý I năm 2023 UBND huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, trong đó 3 tháng đầu năm đã chỉ đạo Nhân dân gieo cấy được 1.860 ha lúa đông xuân; làm tốt công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm được quan tâm, đàn vật nuôi phát triển ổn định. Đến nay, tổng đàn gia súc chính của huyện ước đạt 78.600 con đạt 86% so với kế hoạch; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 1.130 tấn, đạt 25,7% so với kế hoạch. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tiến hành kiểm tra theo đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường được kiểm tra chặt chẽ và đảm bảo theo quy định. Thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn vốn; Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì, đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa cho Nhân dân. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế luôn được quan tâm. Công tác an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách đảm bảo hiệu quả, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định.  

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó tập trung các nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn; giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng cơ bản; công tác giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; Công tác lao động, việc làm; phát triển kinh tế du lịch và chuyển đổi số.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai chương trình công tác trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023. Đặc biệt là chăm sóc vụ đông xuân đảm bảo năng suất chất lượng, triển khai vụ mùa, duy tu, nạo vét kênh mương thuỷ lợi phục vụ cho vụ mùa. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh Yên Bái về chính sách hộ trợ phát triển sản xuất nông lâm, thuỷ sản. Tiếp tục triển khai tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc năm 2023. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng hiện có. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong giải phóng mặt bằng các công trình đảm bảo tiến độ. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công vụ, cải cách hành chính.