• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

UBND huyện Mù Cang Chải tổ chức Lễ phát động Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại xã Púng Luông

Ngày xuất bản: 04/10/2023 4:26:00 CH
Lượt đọc: 3602

 Sáng ngày 04/10/2023, tại xã Púng Luông, UBND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Lễ phát động Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyên Tiến Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Thị Xuyến- Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các phong chuyên môn Công an tỉnh Yên Bái, các xã khu II và Nhân dân xã Nậm Khắt và Púng Luông.

 

Toàn cảnh buổi lễ ( ẢNh trên)

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phát biểu khai mạc ( Ảnh trên)

Tại buổi lễ, sau các tiết mục văn nghệ, đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phát biểu khai mạc và cho rằng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là rất có ý nghĩa đối với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mù Cang Chải nói riêng và cả nước nói chung. Để Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, hiệu quả, tại buổi Lễ phát động tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay, đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tinh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; Trên cơ sở kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được về việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian qua, đề nghị tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả về Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, làm cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập Hiến pháp, pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mọi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cần lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm đảm bảo hiệu quả; thường xuyên phổ biến và triển khai các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong đó đặc biệt chú trọng đến các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương ban hành liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống xã hội; Cần lựa chọn để phổ biến những văn bản pháp luật trong những lĩnh vực đang được Nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các Luật, nghị quyết được Quốc hội mới thông qua; các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú ý phổ biến những văn bản pháp luật có tác động nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của Nhân dân.

Phát biểu hưởng ứng tháng cao điểm “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2023, đồng chí Vàng Bua Tủa – Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết: Đây là ngày thật sự có nghĩa đối với Nhân dân các dân tộc các xã Khu II nói riêng và Mù Cang Chải nói chung. Vì vậy, sau ngày lễ phát động này mỗi cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật, đặc biệt là việc triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các Luật, nghị quyết được Quốc hội mới thông qua; các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo….

Trong những năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn trong huyện tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Với chủ đề và các khẩu hiệu phù hợp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, của huyện cùng với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới ban hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật trong các mặt công tác. Có thể khẳng định rằng, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi, sâu rộng để toàn bộ hệ thống chính trị tôn vinh Hiến pháp, pháp luật với những mục tiêu ngày càng cụ thể hơn, thực chất hơn, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện giỏi về chuyên môn, vững vàng về tư tưởng chính trị; đồng thời, qua các hình thức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý và đã đề xuất với các cấp có thẩm quyền nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

 

Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện  triển khai, phổ biến các luật được Quốc hội thông qua năm 2023 (Ảnh Trên )

 

Tại buổi lễ phát động, UBND huyện Mù Cang Chải tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các hiến pháp, luật để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước tới toàn cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, triển khai, phổ biến các luật được Quốc hội thông qua năm 2023.

 

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai, phổ biến Chỉ thị số 29 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 14 của UBND tỉnh về tình hình anh ninh mạng trên địa bàn tỉnh (Ảnh trên)

Nhân dịp này, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai, phổ biến Chỉ thị số 29 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 14 của UBND tỉnh về tình hình anh ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và Mù Cang Chải nói riêng.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan chuyên môn và lực đoàn viên thanh niên đã tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh từ trung tâm xã đi lên Bản Nả Háng Tâu xã Púng Luông, Nậm Khắt và xã Hồ Bốn.

Qua buổi lễ phát động đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về ý nghĩa ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đồng thời chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

A Cớ

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 25.05.2024

chương trình phát thanh 24.05.2024

chương trình phát thanh 23.05.2024