• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

UBND huyện Mù Cang Chải tập trung các nhóm giải pháp về thực nhiệm vụ năm 2022

Ngày xuất bản: 24/11/2022 4:07:00 CH
Lượt đọc: 3821

 Sáng ngày 24/11/2022, UBND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị thành viên Ủy ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 11, tập trung các nhóm giải pháp về thực nhiệm vụ năm 2022Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Sùng A Chua - UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022, huyện Mù Cang Chải đã đề ra 31 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực chính trị,  kinh tế, văn hóa xã hội, Quốc phòng, an ninh. Đến thới điểm này toàn huyện đã có 25 chỉ tiểu đạt và vượt, 6 chỉ tiêu đạt 90%. Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, nên tháng 11 cũng như 11 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vào sản xuất. Tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt các cây trồng hiện có. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt 11 tháng ước đạt 46.881 tấn, đạt 101% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Sản lượng chè búp tươi 11 tháng đầu năm ước đạt 230 tấn, đạt 109,5% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Thực hiện trồng mới 54 ha cây ăn quả; 116 ha cây dược liệu tại các xã theo Đề án phát triển vùng dược liệu huyện Mù Cang Chải; Công tác chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi được quan tâm triển khai kịp thời, tổng đàn gia súc chính 11 tháng ước đạt 86.000 con, đạt 103,5%  kế hoạch giao, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 4.100 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐN của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Hoàn thành công tác trồng rừng năm 2022 với tổng diện tích rừng trồng đạt 779,5 ha/400 ha, đạt gần 195% kế hoạch, tăng trên 222% so với cùng kỳ; về công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 theo Bộ Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)đã kiên cố hóa được trên 73 km đường giao thông nông thôn; làm mới đường đất được trên 42 km. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 659,3 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 402 tỷ đồng tăng gần 28% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách đạt trên 851 tỷ đồng đạt gần 153% so với dự toán tỉnh giao và trên 152% huyện giao. Tổng chi ngân sách 11 tháng đầu năm đạt gần 522,3 tỷ đồng, đạt gần 97% kế hoạch; thành lập mới 08 doanh nghiệp, 09 hợp tác xã, 135 Tổ hợp tác. Tổ chức thành công các hoạt động du lịch khám phá mùa vàng năm 2022, Festival khèn mông lần thứ nhất năm 2022 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 – 18/10/2022) đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm và chú trọng không để dịch bệnh xảy ra. Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu bàn các giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2022, đặc biệt là ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đó là thu cân đối ngân sách trên địa bàn; tập trung về công tác quản lý đất đai; tập trung giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình trọng điểm đã khởi công năm 2022; chú trọng công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; công tác phòng, chống dịch cho đàn gia súc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức Lễ hội hoa Tớ dày lần thứ nhất  vào cuối tháng 12 năm 2022; công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chú trọng công tác xây dựng chính quyền địa điện tử, chính quyền số; công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thăm gia nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an năm 2023 đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

 

A Cớ 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 15.06.2024

chương trình phát thanh 14.06.2024

chương trình phát thanh 13.06.2024