• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cán bộ công chức, viên chức tại Mù Cang Chải.

Ngày xuất bản: 08/01/2024 3:19:00 CH
Lượt đọc: 1266

 Sáng ngày mùng 08/01/2024, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cán bộ, công chức, viên chức cho các đồng chí là cán bộ, quản lý, văn phòng, văn thư lưu trữ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức.

Tại lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh đã hướng dẫn trực tiếp cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý, văn phòng, văn thư lưu trữ và giới thiệu khái quát về Hệ thống điều hành tác nghiệp đó: Hệ thống ứng dụng dùng chung dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái nói chung và các huyện nói riêng. Đây là một giải pháp hiệu quả để quản lý và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hằng ngày. Hệ thống điều hành tác nghiệp cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng, giúp cho UBND huyện, các cơ quan, đơn vị theo dõi tiến độ công việc. Giúp các cơ quan chủ động báo cáo, giám sát, cùng các chức năng tiện ích, lưu trữ thông tin, khả năng tương tác, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong huyện. Hệ thống điều hành tác nghiệp được chạy trên nền tảng SSO bao gồm 2 phân hệ: phân hệ 1 quản lý văn bản và điều hành; phân hệ 2 hệ thống giám sát. 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo quản lý và cán bộ xem video hướng dẫn sử dụng phần mềm

Bên cạnh đó, đây là hệ thống giám sát nhiệm vụ của UBND huyện, bao gồm 3 chức năng là: giao nhiệm vụ của UBND huyện, giao nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành, giám sát kết quả xử lý các văn bản có nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; giám sát kết quả xử lý các văn bản có nhiệm vụ của các ban ngành

Ngoài ra các học viên được hướng dẫn thực hiện hệ thống giám sát nhiệm vụ của UBND huyện và giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ban, ngành và địa phương; hướng dẫn sử dụng nền tảng liên thông tích hợp và ứng dụng họp không giấy…

Hội nghị tập huấn giúp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sử dụng có hiệu quả Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành; giải quyết tốt hơn công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số trên địa bàn huyện.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 16.04.2024

chương trình phát thanh 15.04.2024

chương trình phát thanh 14.04.2024