• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Triển khai xây dựng xã phường, thị trấn, cơ quan đơn vị trường điển hình về Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày xuất bản: 03/07/2023 9:45:00 SA
Lượt đọc: 1222

 Ngày mùng 03/7/2023, Ban Chỉ đạo 138 của huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và triển khai thực hiện xã phường thị trấn các cơ quan, đơn vị trường điển hình tham gia xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

 

Toàn cảnh hội nghị đánh giá và triển khai công tác xây dựng xã, thị trấn, đơn vị trưởng học điển hình trong Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó năm 2023 Ban Chỉ đạo của huyện tiếp tục duy trì xã Lao Chải và lựa chọn mới 02 xã là các xã La Pán Tẩn, Khao Mang, cùng 01 đơn vị trường học là trường PTDT nội trú, THCS huyện; riêng Thị Trấn Mù Cang Chải là đơn vị được tỉnh lựa chọn và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ năm 2022. Theo đánh giá năm 2022 Lao Chải đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện 34/34 tiêu chí trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đến cuối năm xã đã hoàn thành 32/34 tiêu chí có 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 6 và 15. Riêng 6 tháng đầu năm 2023 qua đánh giá xã Lao Chải đã có 28 tiêu chí đạt còn 6 tiêu chí chưa đạt và đánh giá vào cuối năm. Cũng trong năm 2023 Ban Chỉ đạo 138 của huyện tiếp tục xây dựng và lựa chon thêm xã La Pán Tẩn, Khao Mang và đơn vị trường PTDTNT, THCS huyện, qua 6 tháng đầu năm các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí và La Pán Tẩn đã có 31/34 tiêu chí đạt, các tiêu chí còn lại đánh vào cuối năm; Khao Mang có 28/34 tiêu chí đạt, các tiêu chí còn lại đánh giá vào cuối năm.

Với mục đích nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Triển khai đồng bộ các biện pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tổ chức quần chúng, đơn vị tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất về tăng cường xây dựng, thực hiện các tiêu chí trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Kế hoạch của xây dựng xã, thị trấn, đơn vị trưởng học điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cùng với đó đề ra các giải pháp thực hiện, duy trì các tiêu chí với những giải pháp cụ thể như:

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 của huyện trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-BCA-C41, ngày 20/10/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay”;

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ổn định về ANTT; đồng thời đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiện đang phát huy tác dụng trong đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Cùng với đó, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong giải quyết các vấn đề ANTT nổi lên ở địa bàn, nhất là các vụ khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân; phấn đấu không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng; làm giảm các vụ án cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, ô nhiễm môi trường, tiêu cực trong triển khai các công trình, dự án, chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới và xây dựng nét sống văn hóa mới trong khu dân cư.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.11.2023

chương trình phát thanh 27.11.2023

chương trình phát thanh 25.11.2023