• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Sở Xây dựng hỗ trợ trên 52 tấn Xi măng cho 25 hộ nghèo xã Cao Phạ theo kế hoạch số 131 của Tỉnh uỷ.

Ngày xuất bản: 04/12/2019 9:59:00 SA
Lượt đọc: 2895

 Thực hiện Chương trình  hành động số 144 và Kế hoạch số 131 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019. Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái được Tỉnh ủy giao phân công phụ trách, giúp đỡ hai xã Mồ Dề và Cao Phạ để giảm nghèo bền vững năm 2019.

 

Lãnh đạo Sở xây dựng tặng quà cho nghèo xã Cao Phạ nhân dịp ngày Hội đại đoàn kết năm 2019

Để hoàn thành chí tiêu giao, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với hai xã Cao Phạ và Mồ Dề thành lập nhiều đoàn công tác đi rà soát, kiểm tra các hộ nghèo và lựa chọn ra những hộ để xây dựng kế hoạch hỗ trợ thoát nghèo năm 2019. Rieng đối với xã Cao Phạ, qua rà soát, Sở Xây dựng đã hỗ trợ trên 52 tấn xi măng, 01 téc nước và 20 bệ xổm cho 25 hộ gia đình của xã Cao Phạ xây dựng các công trình phụ trợ để đủ điều kiện thoát nghèo bền vững năm 2019. Ngoài hỗ trợ xi măng cho các hộ gia đình ra, Sở Xây dựng còn hỗ trợ 15 tấn xi măng cho xã Cao Phạ bê tông hoá tuyến đường giao thông đi vào bản Sẻ Sáng. Đây là chủ trương nhằm giúp cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Cao Phạ nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung đủ điều kiện thoát nghèo bền vững trong năm 2019 theo tinh thần Kế hoạch số 131 của Tỉnh uỷ Yên Bái./

                                                                         A Cớ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 22.9.2021

chương trình phát thanh 21.9.2021

chương trình phát thanh 20.9.2021