• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến sở kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Ngày xuất bản: 31/07/2023 3:54:00 CH
Lượt đọc: 3938

 Chiều 31/7/2023, Sở Tư pháp Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Cường – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái. Tại điểm cầu Mù Cang Chải có đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện, cán bộ công chức tư pháp của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái ban hành 34 Văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cấp tỉnh ban hành 04 nghị quyết, 13 quyết định; cấp huyện ban hành 17 quyết định. Công tác xây dựng, ban hành Văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng văn bản Văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngay từ bước đề nghị xây dựng văn bản. Bên cạnh đó, hoạt động thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2023 được chú trọng thực hiện, cơ bản các hồ sơ dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật gửi thẩm định có chất lượng, bảo đảm quy định của Luật, chất lượng thẩm định văn bản được nâng cao, các ý kiến thẩm định được cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Đồng thời Sở tư pháp đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiệp vụ thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản; Tổ chức phân công trách nhiệm rà soát, hệ thống hoá Văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng của kỳ hệ thống hoá 2019 – 2023 cho các sở, ban, ngành; Ban hành 02 văn bản về tài liệu hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ Hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023; Thực hiện 04 nhiệm vụ rà soát chuyên đề theo yêu cầu của Bộ, ngành, Trung ương về: Rà soát các văn bản liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; Các văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, rà soát các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nhưng đến nay chưa được xem xét, giải quyết; rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức trách công vụ. Ngoài ra năm 2023, nguồn kinh phí cấp cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là 110 triệu đồng, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc. Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023.

Tích cực thực hiện các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trên sóng truyền hình thực hiện thực hiện 01 chuyên mục “Nhà nước và pháp luật” giới thiệu một số điểm mới của Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022 và phóng sự “Các ngân hàng thương mại, cổ phần Yên Bái tích cực tham gia phòng, chống rửa tiền”. Đăng tải 140 tin, bài và ảnh trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Biên tập, phát hành 02 số Bản tin tư pháp; xây dựng và xin phép xuất bản 06 loại tờ rời pháp luật. 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện 2.070 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật với 180.454 lượt người tham dự; phát hành 31.682 loại tài liệu trong đó đăng tải trên Internet 1.182 tài liệu. 6 tháng đầu năm toàn tỉnh tổ chức hoà giải thành 805/969 vụ việc, đạt tỷ lệ 83%. Đến nay, 47/47 xã đặc biệt khó khăn duy trì tủ sách pháp luật; 110 xã, phường, thị trấn sáp nhập Tủ sách pháp luật vào điểm Bưu điện văn hoá xã; 16 phường, thị trấn duy trì tủ sách pháp luật theo hình thức tự quản tại đơn vị. Tổng số, hiện có có 52 tủ sách pháp luật tại 52 các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; 47 tủ sách pháp luật tại 47 xã đặc biệt khó khăn, trong đó có 23 xã thuộc huyện nghèo. Trung bình mỗi tủ sách có 40-50 đầu sách pháp luật.

Trong 6 tháng cuối năm tiếp tục chủ động thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm 2023; các kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi bám sát nhiệm vụ chính trị của 23 ngành, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác. Bảo đảm gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, địa phương. Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh tới cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường kỷ luật kỷ cương; đổi mới lề lối làm việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp; khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân nhất là trong lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp. Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng./.

 A Đảng

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 23.05.2024

chương trình phát thanh 22.05.2024

chương trình phát thanh 21.05.2024