• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 65 tỷ 914 triệu đồng cho 1.472 lượt hộ được vay vốn

Ngày xuất bản: 07/07/2021 4:18:00 CH
Lượt đọc: 2120

 Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân và các mặt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Song với sự phối kết hợp chặt chẽ trong hoạt động ủy thác giữa Phòng giao dịch NHCSXH huyện với các tổ chức Chính trị - xã hội; sự linh hoạt trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành; sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Các chỉ tiêu kế hoạch được giao đều đạt kết quả tốt.

 

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân vay vốn (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Đến 30/6/2021 tổng nguồn vốn đạt 303 tỷ 897 triệu đồng, tăng 30 tỷ 764 triệu đồng tương đương 11,3% so với năm 2020 và đạt 99,2% kế hoạch giao; Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ trung ương đạt: 284 tỷ 622 triệu đồng, tăng 30 tỷ 829 triệu đồng; Huy động của tổ chức, cá nhân đạt 8 tỷ 073 triệu đồng; Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV 5,2 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương trên  6 tỷ đồng.

Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt trên 65,9 tỷ đồng cho 1.472 lượt hộ được vay vốn; doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm đạt 35 tỷ 310 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 303 tỷ 388 triệu đồng, tăng trên 30,6 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó: Dư nợ cho vay hộ nghèo trên 170, 5 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo trên 49,9 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo trên 21,3 tỷ đồng; cho vay Học sinh sinh viên 475 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm gần 6,4 tỷ đồng; cho vay hộ Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên 38,8 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 là 1 tỷ 070 triệu đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33 là 5 tỷ 489 triệu đồng. Dư nợ thương nhân vùng khó khăn 1 tỷ 140 triệu đồng. Dư nợ cho vay nhà ở xã hội NĐ 100 là 2 tỷ đồng. Dư nợ cho vay NS&VSMTNT gần 5 tỷ đồng và cho vay theo QĐ 755 là 1 tỷ 126 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

Đối với chất lượng tín dụng, đến 30/6/2021 trên địa bàn huyện không phát sinh nợ quá hạn. Tỷ lệ thu nợ và thu lãi đến hạn đạt 100%.

Công tác Huy động tiết kiệm dân cư đạt trên 8 tỷ đồng, huy động tiền gửi thông qua 183 tổ TK&VV của 7.599 hộ với số dư tiền gửi tiết kiệm là 5,2 tỷ đồng, tăng 922 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch giao.

 

Người dân phát triển kinh tế từ vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Có thể khẳng định, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng, giúp cho nhiều lao động có việc làm và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn huyện. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao. Tập trung đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, duy trì đến 31/12/2021 không để nợ quá hạn phát sinh. Nâng tỷ lệ số hộ còn dư nợ tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng đạt 95% trở lên. Duy trì và thực hiện tốt hoạt động giao dịch xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.                                                    

 Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 03.10.2022

chương trình phát thanh 01.10.2022

chương trình phát thanh 30.9.2022