• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Phòng giao dịch NHCSXH huyện có tổng dư nợ uỷ thác qua các tổ chức hội trên 303 tỷ đồng

Ngày xuất bản: 10/07/2021 3:56:00 CH
Lượt đọc: 1452

 Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Song Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác triển khai tốt các nhiệm vụ như rà soát tổng hợp nhu cầu vay vốn, tổ chức họp tổ để bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, đôn đốc thu nợ đến hạn, quá hạn, nợ khoanh, thu lãi, thu tiết kiệm, kiểm tra đối chiếu vốn vay, tham gia giao dịch xã...Duy trì họp giao ban hàng tháng tại điểm giao dịch đối với hội cấp xã, giao ban 2 tháng/lần đúng quy định. Kết quả cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội nhiều hộ dân Mù Cang Chải đã vươn lên thoát nghèo.

Tổng dư nợ uỷ thác qua các tổ chức hội 6 tháng đầu năm là 303 tỷ 088 triệu đồng, tăng 30 tỷ 304 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ; tổng số tổ chức hội cấp xã ký Hợp đồng ủy thác với NHCSXH là 55 hội; số TK&VV ký Hợp đồng ủy nhiệm với NHCSXH là 183 tổ; với 7.483 hộ có dư nợ.

Trong đó: Hội Nông dân quản lý 53 Tổ TK&VV có 2.092 hộ, tổng dư nợ đạt 83 tỷ 916 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 27% trên tổng dư nợ ủy thác;  Hội Phụ nữ quản lý 46 Tổ TK&VV có 1.893 hộ, tổng dư nợ 78 tỷ 886 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26%. Hội Cựu chiến binh quản lý 43 Tổ TK&VV, 1.809 hộ còn dư nợ với tổng số 75 tỷ 084 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 25%. Đoàn thanh niên quản lý 41 Tổ TK&VV với 1.684 hộ còn dư nợ 65 tỷ 202 triệu đồng.

Thời gian qua, từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tích cực để các đối tượng chính sách phát triển SXKD, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua công tác uỷ thác qua các tổ chức hội vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Việc thông báo, triển khai các nội dung về hoạt động vay vốn NHCSXH đến tổ viên còn chậm, chưa kịp thời, chưa đến được với tổ viên. Chưa thực hiện tốt công tác họp bình xét cho vay tại Tổ TK&VV, nhiều tổ thực hiện còn mang tính hình thức, hợp lý hóa hồ sơ. Công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động ủy thác từ huyện đến xã chưa thực sự hiệu quả.

Trong thời gian tới Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với tổ chức Hội làm uỷ thác các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ chương chính sách tín dụng ưu đãi, các quy trình nghiệp vụ của NHCSXH đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác., thực hiện tốt việc thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách của thành viên Ban đại diện, Ngân hàng Chính sách xã hội; kiểm tra hoạt động ủy thác của các tổ chức hội cấp huyện, xã. Duy trì và thực hiện tốt lịch giao dịch cố định tại xã đảm bảo đúng quy định.     

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.5.2022

chương trình phát thanh 27.5.2022

chương trình phát thanh 26.5.2022