• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày xuất bản: 09/11/2023 4:14:00 CH
Lượt đọc: 3059

 Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay, có giá trị trường tồn đối với sự phát triển của dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện và Người là hiện thân trọn vẹn nhất về đại đoàn kết toàn dân tộc. Người dạy “Đoàn kết, đoàn kết, Đại đoàn kết. Thành công, thành công, Đại thành công”. Thực hiện lời dạy của Bác về đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc Mù Cang Chải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, giành được thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng Mù Cang Chải ngày càng bản sắc, an toàn, thân thiện.

Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thống nhất và biểu quyết 23 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025; triển khai thực hiện 3 đột phá và 4 chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với quyết tâm và nỗ lực chính trị cao, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, đã có 08/23 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết; có 07 chỉ tiêu đạt trên 90%; 05 chỉ tiêu đạt từ 70-90%; 02 chỉ tiêu đạt từ 50-70%; 01 chỉ tiêu đạt dưới 50% so với nghị quyết.

Mô hình Dệt Thổ cẩm của Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha

Đặc biệt, qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, Mù Cang Chải đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hằng năm. Kinh tế của huyện có bước phát triển khá; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt gần 34 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 46,9  nghìn tấn, đảm bảo cung cấp đủ lương thực cho người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần của Nhân dân được cải thiện; bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy. Hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch có bước phát triển tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2023 có 332.363 lượt khách du lịch đến huyện, đạt 110,8%, doanh thu đạt 332 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, trong đó có đường kết nối Mù Cang Chải với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao (IC15); nâng cấp đường vành đai thị trấn; quy hoạch xây dựng khu đô thị mới thị trấn; quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất xã, thị trấn là tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 42,28% (theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025), dự kiến năm 2023  giảm trên 8,5%.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách tư pháp được triển khai quyết liệt, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tận tụy trong công việc và phục vụ Nhân dân. 

Bà con nhân dân tham gia vui ngày hội Đại đoàn kết

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tăng cường mối quan hệ mật thiệt giữa Đảng và Nhân dân; tập trung mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế tạo ra các sản phẩm du lịch, các sản phẩm OCOP có giá trị kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Từng bước cải, sửa dần các phong tục, tập quán lạc hậu không còn phù hợp và xóa bỏ tính trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; khơi dậy khát vọng phát triển, tích cực lao động sản suất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, lựa chọn và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; quyết tâm thực hiện mục tiêu: Xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện”, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.04.2024

chương trình phát thanh 19.04.2024

chương trình phát thanh 18.04.2024