• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải tổng kết công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011- 2020

Ngày xuất bản: 31/07/2020 1:57:00 CH
Lượt đọc: 1265

Sáng 31/7, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021 - 2030. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Về đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chí Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì và điều hành Hội nghị. Dự hội nghị tổng kết công tác cải cách, cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2011- 2020, tại điểm cầu Mù Cang Chải có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Sùng A Chua - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-  2020 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tích cực tổ chức chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính của tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với nhiều chuyển biến rõ nét, được triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các nội dung.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được thực hiện quyết liệt, có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông được triển khai tại 100% cơ quan chuyên môn của tỉnh và từ huyện tới các xã, phường, thị trấn. Các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận phục vụ Hành chính công cấp huyện đạt 96%, riêng cấp xã đạt 100%.

Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được kịp thời củng cố, sắp xếp theo đúng quy định của Trung ương và theo thực tiễn tại địa phương, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội.

Thực hiện tốt phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; phê duyệt, tổ chức thực hiện vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Chất lượng đội ngũ cán bộ cải cách, viên chức được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ được tăng cường. Hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của hệ thống hành chính được nâng cao rõ rệt. Mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân ngày được củng cố.

Cải cách tài chính công được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt. Thực hiện cân đối ngân sách tích cực, tăng tiết kiệm chi thường xuyên để dành cho chi đầu tư phát triển. Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách theo phương thức khoán chi, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm và tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã triển khai thực hiện tốt cơ chế quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Nhiệm vụ hiện đại hoá nền hành chính công ngày càng được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Đã thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp hệ thống một cửa điện tử liên thông của tỉnh (theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử liên thông).

Với kết quả đó, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng đều qua các năm, từ thứ hạng 56/63 năm 2016 lên thứ hạng 26/63 tỉnh, thành phố năm 2019 (tăng 30 bậc) nằm trong Top 30 tỉnh, thành phố của cả nước trong thực hiện cải cách hành chính và đạt chỉ tiêu Kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao./.

Hồng Mỷ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 15.1.2021

chương trình phát thanh 14.01.2021

chương trình phát thanh 13.01.2021