• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải tổ chức thành công cuộc bầu cử

Ngày xuất bản: 03/06/2021 4:24:00 CH
Lượt đọc: 1212

 Mù Cang Chải tổ chức thành công Cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, được Đảng và Nhà nước xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để sáng suốt lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho các tầng lớp nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

 

Bám sát tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đúng tiến độ thời gian và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong điều kiện tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát ở nhiều địa phương, các thế lực thù địch và phản động tiến hành các hoạt động chống phá. Tuy nhiên, với phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sát với tình hình thực tế của địa phương từ Ủy ban Bầu cử huyện,  các cơ quan chuyên môn, các tổ công tác, các đơn vị bầu cử, các xã, thị trấn đã vào cuộc quyết liệt; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải được triển khai theo quy định, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, từng bước, từng việc để bảo đảm từ công tác thông tin, tuyên truyền đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử với phương châm bình đẳng, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Đồng chí Phạm Văn Quynh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan tổ chức - Nội vụ cho biết: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% cụ thể: số cử tri đi bầu cử Quốc hội và HĐND tỉnh 37.016/37.016 người; số cử tri đi bầu của HĐND huyện 36.817/36.817 người; số cử tri đi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 36.629/36.629 người. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; đến thời điểm này không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân với hình thức phù hợp, nhất là giai đoạn chúng ta đang thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống Covid - 19; có sáng kiến trong việc thiết lập phần mềm công nghệ thông tin phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo nhanh trong ngày bầu cử bảo đảm thông tin, liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử, phần mềm kiểm tra kết quả kiểm phiếu được nhanh nhất, chính xác nhất”.

Đồng chí cho biết thêm “ có được kết quả nên trên Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải cũng rút ra 4 bài học kinh nghiệm đó là: (1) Cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và người dân, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; (2) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của các tổ chức bầu cử kịp thời, đúng chức năng nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động bầu cử ở cở sở; (3) Việc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử phải cụ thể, chi tiết đến từng đối tượng; thống nhất về nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện theo hướng cầm tay chỉ việc; (4) Thành lập tổ tổng hợp, giúp việc Ủy ban bầu cử phải thật sự hiểu biết nội dung, quy trình, áp dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác báo cáo và kiểm tra kết quả kiểm phiếu góp phần rất lớn vào kết quả và chất lượng Cuộc bầu cử”.

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thể hiện sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện; tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

     Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 22.01.2022

Chương trình phát thanh 21.1.2022

Chương trình phát thanh 20.1.2022