• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 660 tỷ đồng

Ngày xuất bản: 06/07/2023 2:05:00 CH
Lượt đọc: 2028

 Để đảm bảo về công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Ngay từ đầu 2023, UBND huyện Mù Cang Chải đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Tổ thu ngân sách thực hiện các giải pháp quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

 

 

 Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 659,9 tỷ đồng, đạt 105,8% dự toán tỉnh và 104,8% dự toán huyện giao, tăng 65,4% so với cùng kỳ. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 51,8 tỷ đồng (Bao gồm: Thu tiền đất 7,2 tỷ đồng; Thu cân đối 44,7 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách trong 6 tháng đầu ước đạt 414,8 tỷ đồng đạt 69,1% dự toán tỉnh, đạt 68,4 % huyện giao, tăng 52,8% so với cùng kỳ, trong đó công tác chi đảm bảo đúng quy định, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt là huyện đã dành các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh, chi đầu tư phát triển, an sinh xã hộ khi có yêu cầu. Cùng với việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách, trong thời gian qua, huyện Mù Cang Chải còn làm tốt công tác chỉ đạo các Ngân hàng làm tốt công tác huy động và thực hiện nguồn vốn đảm bảo vốn cho nhân dân, doanh nghiệp vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư; khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp. Trong thời gian tới, UBND huyện Mù Cang Chải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, nhất là chỉ đạo các cơ quan, các xã thu còn đạt thấp, chỉ đạo các Ngân hàng trên địa bàn huyện tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. /.

 

A Cớ 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 18.05.2024

Chương trình phát thanh 17.05.2024

chương trình phát thanh 17.05.2024