• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng Chính sách xã hội

Ngày xuất bản: 29/09/2020 8:48:00 SA
Lượt đọc: 602

 Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội giữ vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện đã chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

  Được tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng CSXH, nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã vươn lên phát triển sản xuất

Để Chỉ thị 40-CT/TW đạt hiệu quả, UBND huyện ban hành kế hoạch, chương trình hành động, tạo điều kiện về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho NHCSXH hoạt động, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Phân, giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng kịp thời về các xã, thị trấn; chỉ đạo UBND xã, thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH triển khai giải ngân, huy động tiền gửi, nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)... Chỉ đạo làm tốt công tác bình xét cho vay tại các thôn, bản; xác nhận kịp thời, đúng đối tượng được vay vốn NHCSXH.

Nhờ đó, công tác quản lý vốn vay đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo từ khâu bình xét cho vay đến việc giải ngân. Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Việc sử dụng vốn vay của các đối tượng trên địa bàn đã mang lại hiệu quả nhất định. Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 9.752 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi; 3.918 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 188 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; giải quyết việc làm cho 219 lao động từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm; 8 lao động được vay để đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ cho 170 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở.

Nguồn vốn của NHCSXH đã phủ đến 98/98 thôn, bản, tổ dân phố trong toàn huyện tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời được vay vốn. Tổng dư nợ đến 30/6/2019 là 244 tỷ 462 triệu đồng, tăng 125 tỷ 807 triệu đồng, tăng 51,5% so với năm 2014.

Từ việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH cũng ngày càng được nâng lên. Huyện chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức CT-XH tại địa phương như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên CSHCM, uỷ thác cho vay nhằm truyền tải vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng chính sách được nhanh chóng thuận lợi. Thông qua công tác uỷ thác, cơ chế, chính sách cho vay của NHCSXH được các tổ chức CT-XH tuyên truyền, phổ biến và triển khai đến hội viên. Hiện nay có 53 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã đang phối hợp với NHCSXH tham gia quản lý 7.200 hộ vay vốn, với tổng số tiền là 244 tỷ 162 triệu đồng, tăng 125 tỷ 787 triệu đồng so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ.

Cùng với đó, hoạt động giao dịch tại xã và Điểm giao dịch xã hoạt động ngày càng ổn định, nề nếp hiệu quả; được chính quyền địa phương, các tổ chức CT-XH và nhân dân đánh giá cao. Hoạt động này đã quảng bá được hình ảnh, văn hóa giao dịch của NHCSXH, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của NHCSXH đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; giúp họ tiếp cận dễ dàng với tín dụng chính sách của Chính phủ và dịch vụ tài chính được thuận lợi, tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ, công khai.

Có thể khẳng định, những năm qua vốn tín dụng của NHCSXH đã tiếp cận tới hầu hết các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến vùng sâu, vùng xa, thôn, xóm, bản, làng trong toàn huyện; các chương trình tín dụng được triển khai đến nhiều đối tượng vay vốn, với thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, phục vụ bà con tại chỗ, tại điểm giao dịch đặt tại UBND xã, thị trấn đã giúp hộ vay giảm bớt khó khăn về thời gian, chi phí đi lại, đỡ tốn kém. Với lãi suất cho vay ưu đãi, người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được hưởng lợi trực tiếp từ lãi suất lên tới hàng trăm tỷ đồng. Vốn vay đã giúp bà con nông dân chủ động nguồn tài chính để mua sắm thiết bị, máy móc, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, chi phí học tập và đời sống sinh hoạt do đó đã phòng ngừa và hạn chế nạn cho vay nặng lãi, bán lúa non tồn tại lâu đời trong nông thôn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế; một bộ phận nhân dân chưa hiểu hết được các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, chưa nắm được quyền và nghĩa vụ của mình khi vay vốn. Chính quyền một số xã việc rà soát, phê duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi còn chậm dẫn tới làm chậm tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng; trình độ một số Ban quản lý tổ TK&VV, tổ chức hội cấp xã còn nhiều hạn chế; một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành trả nợ gốc, lãi khi đến hạn.

Thời gian tới, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40, huyện Mù Cang Chải tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH; Tăng cường huy động nguồn vốn tiền gửi tổ chức dân cư trên địa bàn, bổ sung nguồn vốn từ ngân sách huyện mỗi năm từ 500 triệu đồng trở lên. Chủ động khảo sát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu tối đa về vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Phấn đấu tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm từ 10-12%. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi mới của Chính phủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách một cách tốt nhất. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động tín dụng chính sách, duy trì huyện không có nợ quá hạn phát sinh. Đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH cung cấp../.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 22/1/2021

chương trình phát thanh 21.01.2021

Chương trình phát thanh 20/1/2021