• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải sẵn sàng cho ngày hội lớn

Ngày xuất bản: 09/07/2020 3:52:00 CH
Lượt đọc: 1600

 

Đến nay, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Mù Cang Chải  đã hoàn thành tổ chức đại hội, đảm bảo điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải  lần thứ XIX diễn ra từ ngày 15 – 17/7/2020

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện (Ảnh minh họa)

Tính đến ngày 19/5, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải  đã có 32/32 chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ xã Chế Cu Nha được chọn tổ chức đại hội trước rút kinh nghiệm cho khối xã, thị trấn; Chi bộ Trung tâm Giáo thường Xuyên và Giáo dục nghề nghiệp huyện được chọn tổ chức rút kinh nghiệm cho đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của đảng viên, hầu hết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở ở huyện Mù Cang Chải  đã thực hiện tốt các nội dung đề ra: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải  lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng cấp trên.

Bám sát nội dung Chỉ thị số 35/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Mù Cang Chải, các đảng bộ, chi bộ đã triển khai sớm chu đáo từng bước cho đại hội, từ việc dự thảo báo cáo chính trị, lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân đến công tác chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền cho đại hội. Trong đó, các đảng bộ, chi bộ đặc biệt chú trọng đến công tác bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức và phù hợp với cơ cấu, thành phần, đảm bảo tỷ lệ nữ…

Đồng thời các đại hội cũng chú tâm đầu tư trí tuệ để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại các đại hội, nhiều báo cáo tham luận trên các lĩnh vực thuộc tổ chức mặt trận, đoàn thể, xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính quyền... đã bổ sung, minh họa sinh động cho báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 5 năm qua.

Từ những kết quả đạt được tại các đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đang gấp rút chuẩn bị các bước còn lại để tổ chức đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ được tổ chức từ ngày 15 – 17/7 này theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Theo kế hoạch, số lượng đại biểu chính thức được triệu tập tại đại hội là 169 người.

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải  diễn ra thành công, nhiều ngày qua, các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể trong toàn huyện đã tăng cường công tác tuyên tuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: trên hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, băng rôn, khẩu hiệu, băng ngang đường…, trang trí ở khắp nơi trên địa bàn huyện, tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị ở cơ sở.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện của đại hội đảng các cấp, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Được biết, một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX là công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử vào ban chấp hành khóa mới. Huyện ủy Mù Cang Chải đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ quán triệt tầm quan trọng của quy trình giới thiệu nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX. Qua đó, Huyện ủy Mù Cang Chải thực hiện quy trình đủ các bước, giới thiệu 40 đồng chí để bầu 36 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, trong đó, tỷ lệ nữ ít nhất 7 đồng chí (bằng 18,9%); tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) ít nhất 5 đồng chí; tỷ lệ đổi mới trong Ban Chấp hành ít nhất chiếm 1/3; tỷ lệ người dân tộc thiểu số phấn đấu đạt 60%. Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến có 11 đồng chí; trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm từ 40% trở lên; trình độ đại học và tương đương trở lên đạt 100%; trình độ lý luận chính trị cao cấp và tương đương đạt 100%.

 Huyện ủy Mù Cang Chải cũng đã chỉ đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được tăng cường để đại hội được diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX sẽ được tổ chức trong 3 ngày 15, 16 và 17/07/2020. Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp./.

 Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 19.01.2021

Chương trình phát thanh 18/1/2021

chương trình phát thanh 16.01.2021