• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải phát huy truyền thống quê hương “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”

Ngày xuất bản: 30/06/2021 10:10:00 SA
Lượt đọc: 836

 Ngày 02/7/1957, tổ chức Đảng đầu tiên được thành lập ở Châu Mù Cang Chải với 3 đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với tổng số trên 2.880 đảng viên; hằng năm 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 19% trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã trải qua 19 lần Đại hội và là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

 

Trải qua 64 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, nêu cao ý chí tự lực tự cường, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; bền bỉ, kiên trì và từng bước xây dựng quê hương Mù Cang Chải ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ một huyện thiếu đói triền miên, đến nay đã cơ bản đảm bảo an ninh về lương thực; tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp tăng nhanh, đang từng bước trở thành ngành sản xuất hàng hóa; công tác khoanh nuôi bảo vệ và phát triển vốn rừng được quan tâm; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2020 đạt 387 tỷ đồng, tăng trên 93,5 % so với năm 2015, tăng bình quân 36 tỷ đồng/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 12,75%/năm.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, trong đó, có 16/19 chỉ tiêu vượt.

 

Kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm từ 36,0% năm 2015 xuống còn 30,5% năm 2020; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 31,3% lên 35,0%; tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 32,6% lên 34,5% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4 triệu đồng/người so với năm 2015. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được đẩy mạnh đạt kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp tăng cả về diện tích, năng suất và chất lượng. Tổng diện tích trồng cây lương thực có hạt năm 2020 đạt 11.600 ha, tăng 3.060 ha so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt trên 45.150 tấn, tăng gần 10 nghìn tấn so sới năm 2015, vượt 7% so với mục tiêu Nghị quyết, nâng sản lượng lượng thực bình quân đạt trên 700 kg/ người/năm; tổng đàn gia súc chính năm 2020 đạt trên 75.000 con, tăng 28,8% so với năm 2015, bình quân tăng trưởng 4,6%/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch có bước phát triển tích cực góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; hệ thống hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần của Nhân dân được cải thiện; bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy, bước đầu làm thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình, nhất là trong sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển du lịch, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ giảm hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 8,4%/năm, vượt gần 2% so với mục tiêu Nghị quyết (tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 40,62%, năm 2020 dự kiến còn 33,12%). Quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai quyết liệt, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tận tụy trong công việc và phục vụ Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế, tác động của dịch bệnh Covid-19, trong khó khăn chung của tỉnh, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, toàn huyện đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới, tạo khí thế, động lực để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng và thực hiện tốt trên tất cả các mặt; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy trình, quy định của Luật bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những thành tựu đạt được là điểm tựa để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải vững bước trên chặng đường tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng, phát triển vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới tư duy nỗ lực hành động quyết liệt, cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, An toàn, Thân thiện”; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 19.01.2022

chương trình phát thanh 18.01.2022

Chương trình phát thanh 17.1.2022