• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

Ngày xuất bản: 10/08/2020 2:15:00 CH
Lượt đọc: 1765

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thông qua việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, xây dựng kế hoạch hành động của từng cấp ủy. Nhờ đó, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, các phong trào thi đua lao động, sản xuất được đẩy mạnh; nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ huyện tới cơ sở chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng được đổi mới phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng bộ.

Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đảng bộ huyện luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ được thực hiện hiệu quả. Cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, có phẩm chất đạo đức và nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình và thường xuyên có mặt tại cơ sở; cùng với cấp ủy địa phương lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét. Trong sinh hoạt định kỳ, Huyện ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ tham dự và chỉ đạo; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở. Đồng thời, mỗi kỳ sinh hoạt, yêu cầu cấp ủy phải xây dựng chương trình cụ thể, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình của địa phương. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đã phát huy trí tuệ của đảng viên; qua đó, củng cố niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, xuất hiện ngày càng nhiều đảng viên gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, là những tấm gương sáng để nhiều quần chúng học tập, noi theo.

 

Sinh hoạt Chi bộ Nả Háng Tủa Chử của Đảng bộ xã Púng Luông

Nhờ có sự chủ động trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở Đảng bộ huyện Mù Cang Chải được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, cho biết: Từ những chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; trong đó, đặc biệt chú trọng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, có năng lực, tâm huyết. Đồng thời, xây dựng chương trình toàn khóa của cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, phát huy tính dân chủ trong toàn Đảng bộ và  trong nhân dân. Nhờ đó, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt, có niềm tin sâu sắc vào Đảng và Nhà nước.

Phát huy những kết quả tích cực có được, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân nhân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 17.6.2021

Chương trình phát thanh 16/6/2021

chương trình phát thanh 15.6.2021