• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác CCHC năm 2023

Ngày xuất bản: 02/11/2023 8:21:00 SA
Lượt đọc: 3400

 Chiều ngày 01/11/2023, Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái do ông Nguyễn Thúc Mạnh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính năm 2023, cùng đoàn công tác liên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Sùng A Chua - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; thủ trưởng một số cơ quan ban, ngành đoàn thể huyện.

 

Toàn cảnh buổi làm việc với đoàn liên ngành của tỉnh Yên Bái

Theo báo cáo, Công tác cải cách hành chính 09 tháng năm 2023 trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được quan tâm và đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả công việc tiến triển ngày một rõ nét hơn, việc hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đã đảm bảo kịp thời. Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng lên. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, bổ nhiệm mới đều đạt chuẩn theo quy định. Công tác đánh giá, luân chuyển, điều động, biệt phái đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được đổi mới, công khai, minh bạch. Cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện và cấp xã cơ bản đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.  Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh thực hiện với kết quả: 100% cán bộ, công chức thực hiện trao đổi nhiệm vụ qua hòm thư công vụ; Hướng dẫn phương thức thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; sử dụng biên lai điện tử trong thanh toán thủ thủ tục hành chính; Đưa vào sử dụng phần mềm Offical Account tại Bộ phận phục vụ hành chính công. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện được thực hiện tốt việc tiếp nhận; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy trình, đúng thời gian quy định đã ngày càng được nâng lên.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2023,  tổng số TTHC phát sinh hồ sơ toàn huyện đã tiếp nhận vào hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái  được 17.919 hồ sơ (trong đó tiếp nhận mới 17.384 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 535 hồ sơ). Tổng số hồ sơ đã giải quyết 17.904 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn là 17.632 hồ sơ đạt 98,48%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 257 hồ sơ đạt 1,44%; Tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến (số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính 97 thủ tục; số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến 46 thủ tục); Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến (Số TTHC đang triển khai thanh toán trực tuyến 46 thủ tục; số TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến 14 thủ tục); Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến (Tổng số hồ sơ đã giải quyết của các TTHC thuộc phạm vi đánh giá là 4.656 hồ sơ); số hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến 483 hồ sơ đạt 10,4%.  

Bên cạnh kết quả đã đạt được thì công tác CCHC của huyện Mù Cang Chải còn tồn tại, hạn chế như: Một số cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác CCHC; Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của một số đơn vị, địa phương chưa tốt; nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC tại một số đơn vị, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chưa kịp thời; trụ sở làm việc tại một số xã chật hẹp, thiếu trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái kết luận tại buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả về công tác CCHC của huyện. Đề nghị trong thời gian từ nay đến hết năm 2023  huyện Mù Cang Chải cần có giải pháp cụ thể, đồng bộ thực hiện nâng cao chỉ số CCHC của huyện. Huyện cần họp BCĐ CCHC để phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên BCĐ. Tổ chức kiểm tra rà soát, tập huấn công tác xây dựng văn bản, công tác đào tạo cho cán bộ, công chức. Công bố, niêm yết đầy đủ TTHC cấp huyện, cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật. Huyện cần chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT vào việc CCHC... 

Trước đó Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế công tác CCHC tại xã Mồ Dề  và Thị trấn Mù Cang Chải./.

 

Hồng Mỷ 
 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 21.05.2024

chương trình phát thanh 20.05.2024

Chương trình phát thanh 19/5/2024