• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật vĩ đại” năm 2023

Ngày xuất bản: 10/12/2023 10:09:00 SA
Lượt đọc: 1111

 Sáng ngày 10/12/2023, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mù Cang Chải đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đảng ta thật vĩ đại” cho các đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các phó tổ chức đoàn thể  chính trị, xã hội xã, thị trấn năm 2023.

 

Đồng chí Đồng Gia Nghĩa – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt các nội tại lớp bỗi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng 62 học viên là các đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các phó tổ chức đoàn thể  chính trị, xã hội xã, thị trấn của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được giảng viên các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm chính trị huyện truyền đạt các chuyên đề gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; lịch sử cách mạng địa phương; khái quát thành tựu của tỉnh sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; bối cảnh tình hình, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mù Cang Chải trong giai đoạn mới.

 

Các học viên tham gia bồi dưỡng

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các phó tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội xã, thị trấn trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 93 năm qua. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ý nghĩa truyền thống quý báu của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ địa phương, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong Đảng và trong xã hội....

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh ngày 28.2.2024

chương trình phát thanh 27.02.2024

chương trình phát thanh 26.02.2024