• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải đồng hành cùng doanh nghiệp, Hợp tác xã

Ngày xuất bản: 12/04/2024 4:27:00 CH
Lượt đọc: 379

 Huyện Mù Cang Chải là huyện còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhất là về khí hậu địa lý, giao thông đi lại, nhận thức của người dân nơi đây chưa đồng đều, việc tập trung phát triển kinh tế còn nhỏ lẻ, chưa có quy mô lớn.

Để từng bước đưa huyện Mù Cang Chải phát triển và giúp cho người dân nâng cao nhận thức về khoa học kỹ thuật, nhất là trong thời đạị áp dụng công nghệ số, kinh tế số để người có cuộc sống ấm no đi lên phát phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo. Trong những năm qua, huyện Mù cang Chải đã tạo điều kiện và đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện xây dựng các thương hiệu, chuỗi giá trị mang tính đặc trưng riêng của Mù Cang Chải với thị trường. Cùng với đó tạo công ăn việc làm cho chính người dân địa phương.

 

 

Đồng chí Lê Trọng Khang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các Doanh nghiệp, HTX, Hộ kinh doành điển hình năm 2023

Hiện nay toàn huyện có 128 doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó: 01 Doanh nghiệp tư nhân; 32 Công ty cổ phần; 22 Công ty TNHH một thành viên; 15 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 59 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký trên 6.761,3 tỷ đồng. Tính riêng trong năm 2023, thành lập mới 10 DN, 09 HTX với số vốn đăng ký là 383,5 tỷ đồng (trong đó có 01 DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, 01 DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch, 01 DN trồng cây dược liệu và 05 DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 02 DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 02 HTX hoạt động trong lĩnh vực du lịch, 06 HTX hoạt động sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản, 01 HTX hoạt động trong lĩnh cơ khí. Các Doamh nghiệp, HTX mới thành lập đi vào hoạt động đã tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, HTX trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì và phát triển. Trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh một số cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh đã có những thay đổi, lựa chọn phương thức cũng như những quyết định đầu tư phù hợp trong quá trình hoạt động, nên đã thu được nhiều kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy năm 2023, huyện nhà cùng với cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức suy thoái về kinh tế sau (hậu) dịch bệnh Covid - 19 làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, suy giảm, trị trường trầm lắng. Song, cùng với sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát HĐND huyện và sự đoàn kết, nỗ lực, tinh thần sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau của các doanh nghiệp, doanh nhân huyện Mù Cang Chải đã vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện. Trong 39 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải có 27/39 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 11/39 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 01/39 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 như: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,7%; tổng đàn gia súc chính tăng 9,6%; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 7,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9%; thành lập mới doanh nghiệp tăng 25%; kiên cố 81,85 km đường giao thông nông thôn, vượt 9,1% kế hoạch; tỷ lệ giảm hộ nghèo tăng 15,5%; doanh thu từ du lịch tăng 31,8%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn và phát triển thêm nhiều thành phần kinh tế; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện ngày càng được cải thiện rõ nét; Quốc phòng, an ninh và tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Có được kết quả nêu trên là có sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX, các hộ kinh doanh và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Riêng năm 2023 các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã nộp với tổng số tiền vào ngân sách nhà nước là trên 95 tỷ đồng chiếm 68% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Với phương châm doanh nghiệp, hợp tác xã vừa là động lực, vừa là nội lực để huyện phát triển và là đối tượng phục vụ. Năm 2024, huyện Mù Cang Chải phấn đấu thành lập mới 64 doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, trong đó 8 Doanh nghiệp, 6 Hợp tác xã và 50 Tổ hợp tác.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, huyện xác định: Luôn theo sát và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển trên địa bàn huyện. Coi trọng sự phát triển và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững cùng với việc thể hiện ý thức trách nhiệm đối với xã hội, đối với cộng đồng, đặc biệt là chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Mù Cang Chải ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và mối liên kết vùng để đưa huyện Mù Cang Chải phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực; phát triển công nghiệp theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường; thương mại, dịch vụ đa dạng, có bước đột phá; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, là điểm đến “Bản sắc, An toàn, Thân thiện"; khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động ứng phó thiên tai và thích ủng với biến đổi khí hậu; phát triển y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho Nhân dân; tăng cường hoạt động đối ngoại gắn với quảng bá xây dụng hình ảnh, thương hiệu du lịch Mù Cang Chải; phát triển mạnh mẽ tất cả các thành phần kinh tế nhất là thành phần kinh tế tư nhân. Gắn xây dựng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội khác như việc làm, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng và thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã hướng các doanh nghiệp phát triển bảo đảm yếu tố bền vững trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Xây dựng thương hiệu, liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh để xây dựng những mô hình sản xuất lớn có áp dụng các tiếp bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa đủ sức cạnh tranh trên thị trường và tạo công ăn việc làm cho chính người dân địa phương ./.

 

A Cớ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.05.2024

chương trình phát thanh 27.05.2024

chương trình phát thanh 25.05.2024