• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải có nhiều đổi mới trong tuyển quân năm 2023

Ngày xuất bản: 10/02/2023 4:26:00 CH
Lượt đọc: 143

     Cùng với các địa phương trong tỉnh Yên Bái, trong việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Ngay từ đầu năm Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện xây dựng và ban hành các văn bản để tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. 

     Ban CHQS huyện (cơ quan Thường trực của Hội đồng NVQS huyện) đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn thực hiện tnừng bước sơ tuyển cho đến khi hoàn thành hồ sơ trước khi cán bộ đi thâm nhập. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng của các bản, tổ dân phố các loại danh sách quy định theo Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu với cần uy, chính quyền cấp mình quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Tổ chức thực hiện theo dùng nguyên tác Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự là cơ quan hiệp đồng, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện chặt chẽ và đồng bộ.

     Ngoài ra các thành viên trong HĐNVQS của huyện còn làm tốt công tác tuyên truyền như Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về Luật nghĩa vụ quân sự, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ, ngành Nhân dân trên địa bàn huyện, đặc Công tác đăng ký nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong năm 2022. Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn trong công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; duy trì có nền nếp, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. Đã đăng ký công dân 17 tuổi: 482 người. Công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ: 2.101 người (Trong đó tạm hoãn 1064; không đủ điều kiện 615, đủ điều kiện nhập ngũ 422 ).